Het abstraheren helpt mij om de complexe wereld te begrijpen.
Door abstractie verdwijnt alle ruis en kom ik steeds dichterbij de essentie.

Connection with copper
zwarte klei, koperluster, bladkoper
160 x 50 x 7 cm

 

2022

2021-2 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11  
     
2024 2023 2022
2024 2023 2022
2021 2020 2018
2021 2020 2018
2017 2016 2015
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2011 2010 2009
2008 2007 2005
2008 2007 2005
2004 2003 2002
2004 2003 2002
2001 1990-
2000
1980-
1990
2001 1990-2000 1980-1990

2022 5

 

wit